نماز عید سعید فطر در مسجد محمدیه اصفهان برگزار می گردد.